Miljöpolicy

Vi på Kontrast Group ska i vårt arbete verka för ständiga miljöförbättringar där vi hela tiden arbetar långsiktigt och förebyggande. Vårt miljöarbete pågår både internt i verksamheten och externt genom krav på våra leverantörer och samarbetspartners.

I vår verksamhet ska vi aktivt arbeta med miljöfrågor och sträva efter att minska energiförbrukningen i alla projekt vi projekterar utan att ge avkall på ljusmiljö, synkomfort, estetik och kvalitet. Vi ska se till helheten och skapa energieffektiva belysningslösningar som begränsar anläggningens totala miljöpåverkan under hela livscykeln.

Vi ska följa de miljökrav och lagar som gäller samt tillgodose myndigheters och våra kunders krav avseende miljöfrågor. Kontrast Group är anslutna till El-Kretsen och uppfyller genom detta lagen om producentansvar för elavfall.

Dokumentation och rutiner kring vårt miljöarbete finns tillgängligt vid intresse.