Energieffektivitet och positiva effekter för miljön

Energieffektivitet i belysningsanläggningar

En belysningsanläggning ska motsvara belysningskraven för ett speciellt utrymme utan energislöseri och avkall på god ljuskomfort. Detta kräver övervägande avseende lämpliga belysningssystem, utrustning, styrsystem samt användning av dagsljus. Det finns idag många belysningsanläggningar med 15-20 år på nacken med undermålig belysning som dessutom drar onödigt mycket energi. Med en ny anläggning kan energikostnaderna i många fall halveras och på köpet blir både belysning och arbetsmiljö bättre. God och välplanerad belysning har en mycket stor betydelse för effektiviteten och driften på våra arbetsplatser. I lokaler som skolor, sjukhus och kontor med mera spelar belysningen en avgörande roll för hela vårt välbefinnande och därmed hur vi presterar.

Positiva effekter för miljön

Den renaste kilowattimmen är den som inte behöver produceras, sägs det. För att bedöma en produkts miljöpåverkan måste hela livscykeln beaktas. För belysningsprodukter är det användningsfasen som innebär den största miljöbelastningen, medan tillverkning och återvinning inte har så stor påverkan på miljön. Flera utredningar som gjorts inom den svenska belysningsbranschen visar att 90% av miljöpåverkan sker under en anläggnings livstid och det beror på energianvändningen.

Vårt mål är att alltid vara ledande, inte minst inom miljöområdet, vilket innebär att vi redan idag projekterar effektiva och besparande helhetslösningar som tillfredsställer morgondagens miljökrav.