Kvalitetspolicy

Kontrast Groups verksamhet ska i alla led kännetecknas av kvalitet och därigenom skapa mervärde för våra kunder, sett utifrån deras krav, behov och förväntningar.

Vi ska bedriva ett effektivt kvalitetsarbete för att vi ska kunna vara konkurrenskraftiga både på kort och lång sikt. Genom daglig kommunikation och kontinuerliga besök hos våra leverantörer ska vi säkerställa den kvalitet och de krav som ställs på vårt produktsortiment.

Vi ska bedriva ett aktivt och utvecklande samarbete tillsammans med våra kunder och leverantörer för att kunna möta marknadens behov och ge bästa tänkbara service.

Dokumentation och rutiner kring vårt kvalitetsarbete finns tillgängligt vid intresse.