Allmänna försäljningsvillkor

Upprättade den 29 april 2015 och gäller tills vidare för leveranser inom Sverige såvida inget annat anges. Kontrast Group benämns nedan som Kontrast.

Ladda ner Kontrast Groups allmänna försäljningsvillkor