Referenser

Oerenaes

Örenäs

Projekttyp: Hotell/Konferens
Årtal: 2012

Beställare: Örenäs Slott och Egendom AB

Total Entreprenör: Peab Sverige AB

Projektledare: Westeson Bygg & Projekt AB

Arkitekt: Kanozi arkitekter

El-konsult: ÅF

El-entreprenör: JiHå El & Automation AB